Room Service® - dostawa jedzenia, zamów online lub przez telefon. (2024)

Restauracja Wietnamska

ul. Królowej Aldony 5

Godziny przyjmowania zamówień
Poniedziałek 12:00 – 20:30 Wtorek 12:00 – 20:30 Środa 12:00 – 20:30 Czwartek 12:00 – 20:30 Piątek 12:00 – 20:30 Sobota 12:00 – 14:00 Niedziela 12:00 – 14:00

UWAGA

Osoba odbierająca zamówienie od kierowcy musi być pełnoletnia

Przystawki

dodaj usuń 1 Nom XuHao Sałatka zkalarepy 24.00 1Nom XuHao 24.00 zł
dodaj usuń 2 Van Than 4szt. Pierożki wonton zmięsem wciemnym bulionie zdymką 27.00 2Van Than 4szt. 27.00 zł dodaj usuń 2a Van Than Vegan 4szt. Wegetariańskie pierożki wonton wciemnym bulionie zdymką 27.00 2aVan Than Vegan 4szt. 27.00 zł
dodaj usuń 3 Van Than Chilli Pierożki wonton woleju chilli 27.00 3Van Than Chilli 27.00 zł dodaj usuń 4 Van Than Vegan Chili Wegetariańskie pierożki woleju chili 27.00 4Van Than Vegan Chili 27.00 zł
dodaj usuń 5 Nem 3szt. Sajgonki zmięsem 23.00 5Nem 3szt. 23.00 zł dodaj usuń 6 Nem Wege 3szt. Sajgonki zwarzywami 23.00 6Nem Wege 3szt. 23.00 zł dodaj usuń 7 Van Than chien 5szt. Smażone pierożki wonton zwieprzowiną +sos sweet chili 27.00 7Van Than chien 5szt. 27.00 zł

Zupy

dodaj usuń 15 Pho bochin HaNoi -mała Zupa zmakaronem ryżowym iwołowiną 25.00 15Pho bochin HaNoi -mała 25.00 zł
dodaj usuń 16 Pho bochin HaNoi -duża Zupa zmakaronem ryżowym iwołowiną 36.00 16Pho bochin HaNoi -duża 36.00 zł dodaj usuń 17 Pho boTai Lan -duża Zupa zmakaronem ryżowym iwołowiną zwooka 44.00 17Pho boTai Lan -duża 44.00 zł
dodaj usuń 19 Pho Vit Zupa zmakaronem ryżowym ikaczką 44.00 19Pho Vit 44.00 zł

Dania Główne

dodaj usuń 22 Bun boNam Bo Makaron ryżowy cienki, wołowina zwooka, pikle, sałata, kiełki, zioła, orzeszki, specjalny sos 44.00 22Bun boNam Bo 44.00 zł dodaj usuń 23 Bun Tron Gakurczak Makaron ryżowy cienki, kurczak, pikle, sałata, kiełki, zioła, orzeszki, specjalny sos 39.00 23Bun Tron Gakurczak 39.00 zł
dodaj usuń 24 Bun Tron tofu Makaron ryżowy cienki. tofu, pikle, sałata, kiełki, zioła, orzeszki, specjalny sos 36.00 24Bun Tron tofu 36.00 zł dodaj usuń 25 Bun Tron Nem Makaron ryżowy cienki, sajgonki mięsne, pikle, sałata, kiełki, zioła, orzeszki, specjalny sos 40.00 25Bun Tron Nem 40.00 zł dodaj usuń 26 Bun Tron Nem Wege Makaron ryżowy cienki, sajgonki zwarzywami, pikle, sałata, kiełki, zioła, orzeszki, specjalny sos 40.00 26Bun Tron Nem Wege 40.00 zł
dodaj usuń 27 Bun Tron Vit kaczka Makaron ryżowy cienki, pieczona kaczka, pikle, sałata, kiełki, zioła, orzeszki, specjalny sos 48.00 27Bun Tron Vit kaczka 48.00 zł dodaj usuń 29 Dau phu xao rau (theo mua) Tofu smażone, sezonowe warzywa, cebula, sos sweet chilli, ryż 44.00 29Dau phu xao rau (theo mua) 44.00 zł dodaj usuń 30 Bo xao rau (theo mua) Wołowina smażona, sezonowe warzywa, cebula, sos ostrygowy, ryż 49.00 30Bo xao rau (theo mua) 49.00 zł dodaj usuń 31 Com Ga Ryż zpieczonym kurczakiem, piklami zmarchewki 35.00 31Com Ga 35.00 zł dodaj usuń 32 Com Vit Ryż zpieczoną kaczką, piklami zmarchewki 46.00 32Com Vit 46.00 zł dodaj usuń 33 Xoi Ga Ryż kleisty zpieczonym kurczakiem, piklami zmarchewki 37.00 33Xoi Ga 37.00 zł
dodaj usuń 34 Xoi Vit Ryż kleisty zpieczoną kaczką, piklami zmarchewki 48.00 34Xoi Vit 48.00 zł dodaj usuń 35 Pho Xao Tofu Smażony makaron ryżowy zwarzywami itofu 39.00 35Pho Xao Tofu 39.00 zł
dodaj usuń 36 Pho Xao Ga Smażony makaron ryżowy zwarzywami ipieczonym kurczakiem 40.00 36Pho Xao Ga 40.00 zł
dodaj usuń 37 Pho Xao Vit Smażony makaron ryżowy zwarzywami ipieczoną kaczką 51.00 37Pho Xao Vit 51.00 zł dodaj usuń 38 Pho Xao Tom Smażony makaron ryżowy zwarzywami ikrewetkami 54.00 38Pho Xao Tom 54.00 zł dodaj usuń 39 Bo Xao Sa-te Wołowina smażona, por, cebula, ostry olej sa-te 49.00 39Bo Xao Sa-te 49.00 zł dodaj usuń 40 Bun Cha Makaron ryżowy, grillowana wieprzowina, sałata, ogórek, zioła, specjalna sos 44.00 40Bun Cha 44.00 zł dodaj usuń 41 Mien Xao Bo Makaron sojowy, smażona wołowina, warzywa, cebulka 51.00 41Mien Xao Bo 51.00 zł

Napoje wietnamskie

dodaj usuń 42 Woda kokosowa DRCOCO 280ml Woda kokosowa DRCOCO 280ml 14.00 42Woda kokosowa DRCOCO 280ml 14.00 zł dodaj usuń 43 Sok lakoguta 300ml DO WYBORU: jabłko, jabłko-truska*wka 14.00 43Sok lakoguta 300ml 14.00 zł

Restauracja Wietnamska - Viet Street Food - Warszawa - zamów jedzenie online

Logowanie

Logowanie

lub

Zaloguj przez Facebook Zaloguj przez Google

Room Service® - dostawa jedzenia, zamów online lub przez telefon. (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Tyson Zemlak

Last Updated:

Views: 6786

Rating: 4.2 / 5 (43 voted)

Reviews: 82% of readers found this page helpful

Author information

Name: Tyson Zemlak

Birthday: 1992-03-17

Address: Apt. 662 96191 Quigley Dam, Kubview, MA 42013

Phone: +441678032891

Job: Community-Services Orchestrator

Hobby: Coffee roasting, Calligraphy, Metalworking, Fashion, Vehicle restoration, Shopping, Photography

Introduction: My name is Tyson Zemlak, I am a excited, light, sparkling, super, open, fair, magnificent person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.